CAM KẾT THIẾT KẾ ĐỘC QUYỀNThiết kế sáng tạo,độc quyền Trong sản phẩm Thiết kế phong cách thiết kế đa dạng, rõ ràng về nội dung, mang thông điệp đúng đến khách hàng TÁC PHẨM NGUYÊN LỚP LAYERFile Thiết kế còn nguyên lớp Layer. File phù hợp với rất nhiều dự án thiết kế .lịch tết, túi sách, banner thiệp xuân,băng rôn,Sự Kiện THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢNSTK : 0481000886924 ĐINH PHONG ngân hàng vietcombank chi nhánh biên hòa .......................... Paypal :bacbaphong@gmail.com
Showing posts with label vector. Show all posts
Showing posts with label vector. Show all posts
[giaban]500,000 đ[/giaban][giacu]600,0000 đ[/giacu] [chitiet]

[giaban]300,000 đ[/giaban][giacu]400,0000 đ[/giacu] [chitiet]

[giaban]700,000 đ[/giaban][giacu]800,0000 đ[/giacu] [chitiet]

[giaban]400,000 đ[/giaban][giacu]450,0000 đ[/giacu] [chitiet]


[/chitiet][kythuat]

[/kythuat] [hot] new giảm giá[/hot] [video]

[/video] [danhgia]
file chuẩn nguyên lớp psd
[/danhgia]
[giaban]200,000 đ[/giaban][giacu]250,0000 đ[/giacu] [chitiet]
phân giải ảnh 254 dpi
file nguyên lớp


[/chitiet][kythuat]

[/kythuat] [hot] new [/hot] [video]

[/video] [danhgia]
file chuẩn nguyên lớp 
[/danhgia]
[giaban]200,000 đ[/giaban][giacu]250,0000 đ[/giacu] [chitiet][/chitiet][kythuat]

[/kythuat] [hot] 2019 [/hot] [video]

[/video] [danhgia]
file chuẩn nguyên lớp 
[/danhgia]
[giaban]200,000 đ[/giaban][giacu]250,0000 đ[/giacu] [chitiet]


40x60 phân giải 300 dpi
[/chitiet][kythuat]

[/kythuat] [hot] new [/hot] [video]

[/video] [danhgia]
file chuẩn nguyên lớp 
[/danhgia]